O nás

Ružinovský športový klub, príspevková organizácia ( ďalej len RŠK, p. o. ) je zriadená MČ Bratislava-Ružinov a jej hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju telovýchovy a športu medzi občanmi v mestskej časti a vytvárať podmienky pre realizáciu ich mnohostranných záujmov a záľub so zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.

RŠK okrem správy zverených športových areálov, pripravuje a organizuje v spolupráci s MČ Bratislava - Ružinov a v spolupráci s Cultusom, a.s. š...

Viac informácií o nás

Športové areály

Aktuality

Aktuality

Všetky aktuality